Εγγραφή

Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει:
να αποτελείται τουλάχιστον από 8 χαρακτήρες
να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα
να περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα
να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό
να περιέχει τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (πχ: !,@,# κτλ)
Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στα People Excellence Awards που διοργανώνει η KPMG και προς το σκοπό της αποτελεσματικής διοργάνωσης αυτής, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες που καταχωρείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται στη βάση δεδομένων της KPMG για διάστημα ενός (1) έτους από το πέρας της εκδήλωσης, για σκοπούς εξυπηρέτησης τυχόν αιτημάτων σας.

Σας ενημερώνουμε ότι η παροχή της ανωτέρω συγκατάθεσης είναι απαραίτητη για τη διάδρασή σας στην εκδήλωση. Με την παροχή της συγκατάθεσης αυτής, στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στα People Excellence Awards της KPMG, μόνο τα ανωτέρω στοιχεία σας καθίστανται ορατά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, συνεργάτες και χορηγούς. Σε επόμενο στάδιο, εάν το επιθυμείτε και το επιλέξετε, μπορείτε να ανταλλάξετε περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω video & chat.